UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


06.08.2015, 12:00

رزنامة الدخول الجامعي 2015/ 2016

التفاصيل في الملف المرفق رقم 01

KYEITCalendrier-rente-arab.pdf
LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz