UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


24.11.2016, 12:00

إعلان عن استشارة رقم 04/2016 عمرة إلى البقاع المقدسة

يرجى تحميل الملف المرفق

omra-2016.pdf
LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz