UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


08.01.2017, 12:00

القرار رقم 713 المؤرخ في 03-11-2011

يحدد تشكيلة الإشراف و سيرها

arrete_713_du_03_novembre_2011_ar.pdf
LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz