UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


16.01.2017, 12:00

تعلن كلية الآداب و اللغات عن اجراء استشارة خاصة بالعمليات الآتية لميزانية التسيير الأولية للسنة المالية 2017

anonce.docx
LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz