UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


March 7, 2017, 12:00

تمثيل الطلبة بمجلس إدارة الجامعة

يرجى تحميل الملفات المرفقة

scan0001.pdf
scan0002.pdf
LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz