UNIVERSITE IBNKHALDOUN DE TIARET عربي Français S'identifier


04.01.2018, 12:00

إعلان عن استشارة لفائدة نيابة مديرية الجامعة للتنمية و التخطيط

LIENS UTILES
LIENS EXTERNES

Université Ibn-Khaldoun de Tiaret
BP P 78 zaâroura 14000, Tiaret, Algérie.
+213(0)46 20 88 49
web-master@univ-tiaret.dz .
administration@univ-tiaret.dz